Fysiotherapie

De fysiotherapeut wordt niet voor niets ‘Specialist in Beweging’ genoemd.

Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt klachten van houding en/of beweging en de gevolgen van deze klachten voor het dagelijks leven en activiteiten (werk, sport, hobby). De doelstelling is het verbeteren of optimaliseren van het bewegend functioneren teneinde een betere kwaliteit van leven te realiseren. Ook het voorkomen (preventie) van problemen in het bewegend functioneren is een belangrijke doelstelling binnen de fysiotherapie.

U kunt als patient bij de fysiotherapeut terecht middels een verwijzing van een huisarts of een specialist maar ook rechtsreeks zonder verwijsbrief (DTF, Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Na de intake en screening zal de fysiotherapeut de huisarts inlichten over het resultaat van het onderzoek. Mocht er naar zijn mening een gegronde aanleiding zijn om nader onderzoek te laten verrichten, dan zal hij dit kenbaar maken aan de huisarts.

Fysiotherapie

Vragen? Neem contact met ons op!

Vragen? Neem contact met ons op!